Mikrofon

116

Wypowiedzi
Pismo

594

Interpelacji
i zapytań poselskich
Ikona czasu

97

Frekwencja w głosowaniach

Sprawozdanie
za lata 2015 - 2019

Sprawozdanie z VIII kadencji Sejmu RP.
Proszę kliknąć w odpowiadający format.

  1. Pełne sprawozdanie.

  2. Wersja gazetowa.

  3. Wersja w postaci ulotki.

  4. Materiał wideo.

  5. Kalendarium i działania na rzecz odkrywki Ościsłowo.