Aktualności

Projekt ustawy o OZE przyjęty do dalszych prac przez Senat!

 
 
Dzisiaj w Senacie podczas posiedzenia Nadzwyczajnej Komisji ds. Klimatu odbyła się debata nad dwoma projektami ustaw OZE dotyczących fotowoltaiki. Pisowską, która przyszła z sejmu i która hamuje rozwój fotowoltaiki oraz ustawa Koalicji Obywatelskiej, która umożliwia bezpieczny rozwój fotowoltaiki. 
 
 
Po 4 godzinnym wysłuchaniu w senackiej komisji senatorowie przegłosowali odrzucenie projektu posłów PiS ograniczającego fotowoltaikę i przyjęli do dalszych prac nasz projekt ustawy o OZE na rzecz energetyki obywatelskiej! W przyszłym tygodniu stanowisko przyjmie cały Senat!
 
 
 
 
 
 
Założenia naszej ustawy:
1) zachowanie praw nabytych dla prosumentów, którzy założyli instalacje na podstawie obecnie istniejącego systemu opustów : Utrzymanie dotychczasowego systemu opustów przez 15 lat od chwili przyłączenia do sieci mikroinstalacji.
2) Wprowadzenie nowego systemu rozliczania, w którym o sposobie rozliczania decydować będzie umowa zawarta między prosumentem a sprzedawcą. Umowa ta może być oparta o net metering, ale także o net billing i zależy od decyzji prosumenta. Podstawowy system rozliczania oparty o zasadę 1:1 z uwzględnieniem ponoszenia przez prosumentów opłat dystrybucyjnych (sieciowych) od energii którą prosument wprowadził i odebrał z sieci. Jednocześnie, dla prosumentów, którzy będą mieli własny magazyn energii wprowadza się obniżkę o 30% opłat dystrybucyjnych. Prosument wirtualny może mieć instalację do 100 KW. Mechanizm rozliczenia ilościowego funkcjonować będzie do 31.12.2023 roku.
3) W rozliczeniach ilościowych energia pobrana nie podlega podatkowi VAT, nie pobiera się także opłaty OZE i kogeneracyjnej . Prosumenci produkujący energię elektr nie podlegają ustawie o działalności gospodarczej pod warunkiem, że produkują ee na własne potrzeby bądź w przypadku prosumentów wirtualnych energia wyprodukowana jest w instalacji nie przekraczającej 100 KW ( tu rozliczenie może być finansowe).
4) Wprowadzamy, oprócz prosumenta posiadającego instalację na własnym domu także prosumenta zbiorowego i wirtualnego. W przypadku prosumenta wirtualnego może być to narzędzie dla samorządów celem obniżenia rachunków za energię elektryczną mieszkańców zagrożonych ubóstwem energetycznym Prosument wirtualny może korzystać z różnych OSD rozliczając się na podstawie umowy kompleksowej u jednego, któremu inni operatorzy przekażą informację o wprowadzonej przez niego do sieci ee.
5) Wprowadzamy agregatora sprzedaży, który będzie reprezentował interesy prosumentów wobec sprzedawcy i operatora dystrybucyjnego. Sprzedawca, obsługujący elektroprosumenta, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym określonym w umowie kompleksowej lub umowie sprzedaży, na zasadach uzgodnionych w umowie z elektroprosumentem.
6) Nieodebrana przez prosumenta wytworzona przez niego energia rozliczana jest na podstawie zawartej umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej (Wynagrodzenie lub inne świadczenie uzgodnione w umowie zawartej ze sprzedawcą wybranym w ramach rozliczenia nieodebranej energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a rozliczenie tej energii nie jest świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
7) OSD są zobowiązane do zawarcia niezwłocznie umowy o przyłączenie ze sprzedawcą wskazanym przez prosumenta a w przypadku zmiany umowy uwzględnić te zmiany w ciągu 21 dni.
 
Ustawa wprowadza z dniem 1.01.2024 roku system net bilingu dostosowując go do dyrektywy rynkowej:W okresie od 1.01.2024 elektroprosument i sprzedawca rozliczają się na zasadach finansowych, czyli osobno ustalana jest cena kupna i sprzedaży energii w oparciu o ceny dwustronnie uzgodnione. Tak jak w poprzednim wypadku rozliczenie prowadzone jest netto: Sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez elektroprosumenta ee oraz elektroprosumenta zbiorowego i wirtualnego
- w rozliczeniu pieniężnym uzgodnionym przez elektroprosumenta i sprzedawcę. Sprzedawca dokonuje odliczenia wartości energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej przez elektroprosumenta, obliczonej zgodnie z ustaloną w umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie kompleksowej ceną nieuwzględniającą podatku od towarów i usług, od wartości energii pobranej z sieci dystrybucyjnej w danym okresie rozliczeniowym, obliczonej zgodnie z ustaloną w umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie kompleksowej ceną nieuwzględniającą podatku od towarów i usług.”

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Wychodzę